In memoriam Henry Baillien

Henry Baillien is Tongerens bekendste historicus. Hij was vier decennia lang stadsarchivaris en mag beschouwd worden als de grondlegger van de (moderne) Tongerse geschiedschrijving.
Omdat we ook "vieren" dat 350 jaar geleden de Frans-Hollandse Oorlog begon, koppelen we de in-memoriam-avond aan deze herdenking. We hebben sprekers uitgenodigd die Henry zeker had willen horen én die te maken hebben met zijn onderzoeksdomein.
Peter Schulpen, archivaris in Sittard-Geleen, vertelt over de Frans-Hollandse Oorlog en het platbranden van Sittard in 1677, een gebeurtenis quasi identiek aan De Grote Brand in Tongeren.
Rijksarchivaris Rombout Nijssen komt vervolgens vertellen over het bijzondere militair archief van Vincennes in Frankrijk. Behalve een rijkdom aan kaarten bevat dit ook heel bijzondere archieven voor deze streek.
Afsluiten doen we met Wim Dijkman die zal ingaan op de inname van Maastricht en de figuur d'Artagnan. De verovering van Maastricht leidde rechtstreeks tot de vernietiging van Tongeren.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren

Organisator

K.L.G.O.G. Koninklijk Limburgs Geschied en oudheidkundig genootschap van Tongeren VZW