Third Paradise

Michelangelo Pistoletto

Tongeren werkt samen met de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto, een belangrijke vertegenwoordiger van de Arte Povera, die gebruik maakt van eenvoudige materialen. Pistoletto bedacht The Third Paradise, het derde paradijs. Daarin gaat de mens op zoek naar een duurzaam evenwicht met de natuur. Een nieuw oneindigheidsteken staat symbool voor zijn denkwijze: twee kleine cirkels met daartussen een centrale ring waarin beide cirkels versmelten.

Tongeren blijft continu inzetten om de filosofie van Michelangelo Pistoletto te verspreiden.

Le Prince Evêque

Dit kunstproject is van de hand van het artistieke duo Le Prince Evêque, maar geïnspireerd op de filosofie van Pistoletto. Het werk stelt drie tumuli (Gallo-Romeinse grafheuvels) voor die het landschap in en om Tongeren tekenen. De middelste heuvel is groter is dan de overige twee, met dwars door het centrum ervan een neerwaartse koker met een spiegel die de hemel reflecteert. Het ontstane silhouet verbeeldt zo het bovenste deel van het Third Paradise-symbool.